Islamski Forum od Ehli Sunneta vel Dzemata
 
HomeCalendarKako koristiti ovaj Forum?TražiLista članovaGrupe korisnikaRegistracijaLogin

Share | 
 

 Važnost poznavanja Allahovih uzvišenih imena i svojstava

Go down 
AutorPoruka
Muamer

avatar

Broj komentara : 408
Join date : 2012-05-12
Age : 43
Mjesto : Kosovo

KomentarNaslov komentara: Važnost poznavanja Allahovih uzvišenih imena i svojstava   Tue May 22, 2012 2:39 am

Važnost poznavanja Allahovih uzvišenih imena i svojstava

Djela i deredže (stepeni) su građevina, a njen temelj je iman, pa ako temelj bude stabilan, moći će nositi visoku građevinu, a ako se nešto od građevine i sruši, lahko ju je popraviti. Međutim, ako temelj bude nestabilan, neće moći ni držati građevinu, niti građevina može ići u visinu, a ako se nešto od temelja sruši, i građevina će se srušiti.Pametan će posvetiti najviše pažnje ispravljanju temelja i njegovom utvrđivanju, a neznalica će podizati građevinu bez temelja, koja će se lahko srušiti. Uzvišeni je rekao: 'Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da Mu se umili, ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula, da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši?' (prijevod značenja Et-Tevbe, 109).Razumijevanje Allahovih, subhanehu ve te'ala, imena i svojstava je najuzvišenije i najvažnije znanje i na njega se, prije svega, odnose riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Kome Allah želi dobro, pouči ga razumijevanju vjere.“ (Buharija, 71, Muslim, 1037) Dakle, stjecanje ovog znanja spada u prioritete, predstavlja najveći cilj do kojeg vjernici treba da se natječu i najbolji put do Allahovog, dželle šanuhu, zadovoljstva.Kao što svaka građevina ima svoju osnovu, temelj, tako i islam ima svoju osnovu, a to je vjerovanje u Allaha, subhanehu ve te'ala, i u Njegova uzvišena imena i svojstva. Što osnova, tj. temelj bude čvršći, i građevina će biti stabilnija i sigurnija od rušenja.Ibnul-Kajjim, rahmetullahi alejhi, rekao je: ''Ko želi visoku građevinu, neka dobro povede računa o njenim temeljima, neka ih učvrsti i utvrdi, jer visina građevine ovisi o čvrstoći i utvrđenosti temelja. Djela i deredže (stepeni) su građevina, a njen temelj je iman, pa ako temelj bude stabilan, moći će nositi visoku građevinu, a ako se nešto od građevine i sruši, lahko ju je popraviti. Međutim, ako temelj bude nestabilan, neće moći ni držati građevinu, niti građevina može ići u visinu, a ako se nešto od temelja sruši, i građevina će se srušiti.Pametan će posvetiti najviše pažnje ispravljanju temelja i njegovom utvrđivanju, a neznalica će podizati građevinu bez temelja, koja će se lahko srušiti. Uzvišeni je rekao: 'Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da Mu se umili, ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula, da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši?' (prijevod značenja Et-Tevbe, 109).Stoga svoju građevinu podiži na jakim temeljima imana, pa ako se vrh građevine i poljulja, njega je lakše ustabiliti i popraviti nego pokvarene temelje.A taj temelj čine dvije stvari:

Prva: Ispravnost spoznaje Allaha, Njegovih naredbi i Njegovih imena i svojstava.

Druga: Iskrena pokornost Allahu, tebareke ve te'ala, i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je najbolja i najsigurnija osnova na kojoj čovjek može da gradi svoj iman.“ (Ibnul-Kajjim, El-Fevaid)

Zbog toga su kur'anski dokazi i primjeri koji ukazuju na važnost ovog temelja, ove osnove, mnogobrojni. Skoro da nema ajeta a da se u njemu ne spominje neko od Allahovih, dželle šanuhu, imena ili svojstava, što ukazuje na važnost poznavanja Allahovih imena i svojstava i njihovog razumijevanja. Kako i ne bi zaslužila taj položaj, kada je to cilj i svrha stvaranja ljudi. Tevhid zbog kojeg je Allah stvorio stvorenja dijeli se na dvije vrste:

1. Tevhidu el-m'arifeti ve el-isbat – tevhid spoznaje i potvrđivanja. U ovu vrstu spada tevhid er-rububije (Allahovo jedinstvo u božanstvenosti) i tevhidu el-esmai ve es-sifat (Allahovo jedinstvo u lijepim imenima i uzvišenim svojstvima).

2. Tevhidu et-talebi ve el-kasd – tevhid molbe i usmjeravanja u obožavanju. U ovu vrstu spada tevhid el-uluhijjeh (Allahova jednoća u obožavanju).

Dokaz za prvu vrstu su Allahove riječi: ''Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio, Njegovo naređenje na sve se njih odnosi, a neka znate da je Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata!“ (Prijevod značenja Et-Talak, 12) Dokaz za drugu vrstu su Allahove riječi: ''Džinne i ljude stvorio sam samo zato da Mene obožavaju.“ (Prijevod značenja Ez-Zarijat, 56)

U prvom ajetu Uzvišeni pojašnjava razlog stvaranja, tj. upućuje ljude da kroz razmišljanje o stvaranju spoznaju Allaha, a u drugom ajetu pojašnjava da je razlog stvaranja obožavanje Allaha. Otuda tevhid podrazumijeva i znanje i djelo.Mnogi kur'anski ajeti ukazuju na važnost i obavezu stjecanja ovog plemenitog znanja o Allahovim, subhanehu ve te'ala, imenima i svojstvima. Uzvišeni Allah rekao je: ''A ako skrenete, nakon što su vam već došli jasni dokazi, onda znajte da je Allah silan i mudar“ (prijevod značenja El-Bekare, 209); ''I znajte da Allah sve zna'' (prijevod značenja El-Bekare, 231); ''I znajte da Allah dobro vidi ono što radite“ (prijevod značenja El-Bekare, 233); ''I znajte da Allah prašta i da je blag“ (prijevod značenja El-Bekare, 235); ''I znajte da Allah sve čuje i sve zna“ (prijevod značenja El-Bekare, 244); ''Neka znate da Allah strogo kažnjava, ali i da prašta i da je milostiv“ (prijevod značenja El-Maide, 98); ''I znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je On zaštitnik i divan pomagač!“ (prijevod značenja El-Enfal, 40); ''I znajte da Allah zna šta je u dušama vašim, pa Ga se pričuvajte“ (prijevod značenja El-Bekare, 235).Allah, subhanehu ve te'ala, u velikom broju kur'anskih ajeta spominje Svoja uzvišena imena i svojstva, i ništa drugo toliko ne spominje, a to svakako ukazuje na njihovu važnost i veličinu.Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahmetullahi alejhi, rekao je: ''U Kur'anu se Allahova imena, svojstva i radnje spominju više nego što se spominje jelo, piće i bračni život u Džennetu. Tako su ajeti koji sadrže Allahova imena i svojstava veće vrijednosti od ajeta koji govore o drugom svijetu, pa je tako najčasniji i najuzvišeniji ajet u Kur'anu Ajetul-Kursijja koji samo govori o Allahu, subhanehu ve te'ala, od početka do kraja. U hadisu koji bilježi Muslim prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao Ubejja ibn Ka'ba, radijallahu anhu: 'Znaš li koji je ajet iz Allahove Knjige, koju pamtiš, najuzvišeniji?' Ubejj ibn Ka'b, radijallahu anhu, rekao je: 'Allahu la ilahe illa huve el-Hajju el-Kajjum... (Ajetul-kursijja).' Nakon toga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potapšao je Ubejja po grudima i rekao mu: 'Allah ti povećao znanje!'“ (Muslim, 810)Najvrednija sura u Kur'anu je "Majka Kur'ana" –El-Fatiha,kao što se vjerodostojno prenosi od Ebu Se'ida bin El-Mu'alle da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:'Doista, nije objavljena sura u Tevratu, niti Indžilu, niti Zeburu, niti Kur'anu slična njoj. Ona je sedam ajeta koji se ponavljaju i časni Kur'an koji mi je dat'(Buharija, 4474),a u njoj se spominju Allahova imena i svojstva više nego što se spominje drugi svijet.Također, vjerodostojno se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za suru Kul-huvallahu ehadrekao da je ravna jednoj trećini Kur'ana (Buharija, 5013, Muslim, 811, 812), upravo zbog toga što govori samo o Allahu, subhanehu ve te'ala, Njegovim imenima i svojstvima, kao što i jedna trećina cijelog Kur'ana govori o Svevišnjem Allahu. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba, koji je često učio suru El-Ihlas i govorio: 'Uistinu, ja je volim jer ona opisuje Milostivoga', obradovao riječima da i Allah njega voli zbog toga (Buharija, 7375 i Muslim, 813), tako je pojasnio da Allah voli onoga ko voli spominjati Njegova svojstva.“ (Ibn Tejmijje, Der'ut-te'arud, 5/310-312)

Sve ovo nam ukazuje na važnost i veličinu znanja o Allahovim uzvišenim imenima i svojstvima i na dobra koja proizlaze iz njega, te da je ono jedan od temelja imana i šartova islama. A kako može uspjeti narod koji ne poznaje svoga Stvoritelja, Onoga ko ih je stvorio i dao im nepobrojive blagodati?! Kako mogu uspjeti oni koji ne poznaju Njegova imena i svojstva?! Kako mogu uspjeti oni koji ne znaju i neće da znaju da je Allah, dželle šanuhi, Jedini koji zaslužuje da Mu se ibadet čini?! Većinu ljudi je, ono što je za njih stvoreno, odvratilo od onoga za šta su stvoreni, a Allah upozorava Svoje robove na to riječima: ''O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, bit će izgubljeni.“ (Prijevod značenja El-Munafikun, 9)

Po djelu: "Esmaullahil-husna", šejha dr. Abdur-Rezzaka el-Bedra, hafizehullah (Allah ga sačuvao)

Pripremio i prilagodio: Tarik Beganović, prof.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika http://www.islam-iman.com
Muamer

avatar

Broj komentara : 408
Join date : 2012-05-12
Age : 43
Mjesto : Kosovo

KomentarNaslov komentara: Re: Važnost poznavanja Allahovih uzvišenih imena i svojstava   Tue May 22, 2012 2:46 am

Vrijednost poznavanja Allahovih imena i svojstava (drugi dio)

Allah, subhanehu ve te'ala, voli Svoja imena i svojstva i voli da vidi njihove tragove na Svojim stvorenjima, a to ukazuje na Njegovu savršenost. Otuda je On vitr (nepar), voli vitr, lijep je i voli ljepotu, sve zna i voli one koji imaju znanje (učenjake), plemenit je i voli plemenite, jak je, a jak vjernik mu je draži od slabog, stidljiv je i voli stidljive, mnogo prašta i voli one koji praštaju, zahvalan je i voli zahvalne, istinu govori i voli iskrene, dobročinitelj je i voli dobročinitelje, milostiv je i voli milostive, pravedan je i voli pravedne i nagradit će Svoje robove shodno prisustvu ovih osobina kod njih.Znanje o Allahovim imenima i svojstvima je najvažnije, najbolje i najpreče šerijatsko znanje, zato što govori o Onome koji je najpreči, a to je Allah, tebareke ve te'ala. Stoga je znanje o Allahu, subhanehu ve te'ala, Njegovim imenima, svojstvima i radnjama najuzvišenije islamsko znanje. Najveći cilj je viđenje Allahovog lica, a obožavanje Njega, subhanehu ve te'ala, je najbolje djelo, a najbolji govor je veličanje i hvaljenje Allaha, subhanehu ve te'ala, Njegovim lijepim imenima i svojstvima. To je znanje o kojem su govorili i u koje su pozivali svi vjerovjesnici, od prvog pa do posljednjeg, Muhammeda, salavatullahi ve selamuhu alejhim.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u potpunosti je i na najbolji način ljude upoznao sa njihovim Gospodarom, govoreći im o Njegovim imenima, svojstvima i radnjama. Zar nije rekao: „Ostavio sam vas na jasnom putu, čija je noć jasna kao dan,s njega neće skrenuti niko osim onoga ko je propao“ (Ahmed, 4/126; Ibn Madže, 43); ''Allah nije poslao nijednog vjerovjesnika a da nije imao za obavezu da uputi svoj ummet na ono što je znao da je dobro za njih i upozori ih na ono što je znao da je zlo za njih.“ (Muslim, 1844.)

Stoga je nezamislivo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučio svoj ummet adabima jela i pića, adabima pri obavljanju nužde, a ostavio ih ne podučivši ih šta će jezicima govoriti i srcima vjerovati u pogledu svoga Gospodara, tim prije što je spoznaja i obožavanje Allaha najveća potreba bez koje nema ni sreće, ni spasa, ni uspjeha, ni užitka, ni rahatluka. U spominjanju, veličanju i približavanju Allahu, subhanehu ve te'ala, vjernici nalaze duševni smiraj i radost svojih očiju. U ovome se ogleda vrijednost i uzvišenost ovog znanja, jer ono je jedini način i put do čovjekovog uspjeha na dunjaluku i na ahiretu.

Ibn Kesir, rahmetullahi alejhi, rekao je u komentaru Allahovih, subhanehu ve te'ala, riječi: ''A Allaha se boje od robova Njegovih – učeni“ (prijevod značenja Fatir, 28): ''Tj. istinski Ga se boje učenjaci koji Ga poznaju, jer, što je poznavanje Veličanstvenog, Moćnog, Sveznajućeg, Opisanog svojstvima savršenstva i lijepim imenima, potpunije, i znanje o Njemu veće, veće je i strahopoštovanje prema Njemu.“ (Tefsir Ibn Kesir, 3/553.) Na vrijednost i uzvišenost poznavanja Allahovih imena i svojstava ukazuju brojne činjenice, od kojih su najbitnije:

Prvo: Da je znanje o Allahovim imenima i svojstvima najvrednije i najbolje znanje, i nema vrednijeg ni boljeg znanja od znanja o Allahu, Njegovim imenima i svojstvima, spomenutim u Kur'anu i sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Drugo: Da znanje o Allahu, subhanehu ve te'ala, navodi čovjeka na ljubav prema Allahu, strah od Njega, nadu u Njegovu milost i rad u Njegovo ime. Sve što je ova spoznaja veća kod čovjeka, i njegova predanost Allahu, subhanehu ve te'ala, bit će veća.

Treće: Da Allah, subhanehu ve te'ala, voli Svoja imena i svojstva i voli da vidi njihove tragove na Svojim stvorenjima, a to ukazuje na Njegovu savršenost. Otuda je On vitr (nepar), voli vitr, lijep je i voli ljepotu, sve zna i voli one koji imaju znanje (učenjake), plemenit je i voli plemenite, jak je, a jak vjernik mu je draži od slabog, stidljiv je i voli stidljive, mnogo prašta i voli one koji praštaju, zahvalan je i voli zahvalne, istinu govori i voli iskrene, dobročinitelj je i voli dobročinitelje, milostiv je i voli milostive, pravedan je i voli pravedne i nagradit će Svoje robove shodno prisustvu ovih osobina kod njih.

Četvrto: Allah je stvorio stvorenja iz ničega i potčinio im ono što je na nebesima i na Zemlji, kako bi Ga spoznali i činili Mu ibadet, kao što kaže Stvoritelj svjetova: „Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio, Njegovo naređenje na sve se njih odnosi, a neka znate da je Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata!“ (prijevod značenja Et-Talak, 12); „Džinne i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju, Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane, opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!“ (prijevod značenja Ez-Zarijat, 56-58). Stoga je bavljenje znanjem o Allahovim imenima i svojstvima, bavljenje onim zbog čega je čovjek stvoren, a njegovo zapostavljanje istovremeno je i zapostavljanje onoga radi čega je čovjek stvoren. Razumnom čovjeku, onome kojeg je Allah, subhanehu ve te'ala, obasuo Svojim blagodatima, ne dolikuje da bude neznalica u pogledu svoga Gospodara i da odbija da Ga spozna.

Peto: Jedan od imanskih šartova, čak najbolji, najvredniji i osnovni, jeste vjerovanje u Allaha. Ali ne samo da čovjek kaže ''vjerujem u Allaha'', bez znanja o Njemu, nego je istinsko vjerovanje da poznaje svoga Gospodara u kojeg vjeruje, te da uloži maksimalan trud u spoznaji Allahovih, subhanehu ve te'ala, imena i svojstava, kako bi dostigao stepen ubjeđenja. Čovjekov iman se ogleda u tome koliko on poznaje svoga Gospodara, što više poznaje i razumije Njegova imena i svojstva, više Ga poznaje, pa mu je i iman u Allaha veći i jači. Onaj ko spozna Allaha, spoznat će i ostale stvari, a ko za Allaha ne bude znao, u drugim stvarima će biti još veća neznalica. Rekao je Uzvišeni: ''I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave, to su pravi grješnici.“ (Prijevod značenja El-Hašr, 19) Stoga, ko zaboravi na Allaha, Allah će dati da on zaboravi samog sebe, i da zaboravi sve ono što je dobro za njega, za njegov dunjalučki i ahiretski život.

Šesto: Poznavanje Allahovih, subhanehu ve te'ala, imena i svojstava je unosna trgovina, a njena zarada jeste; duševni smiraj, nastanjenost u Džennetu, gledanje u Allahovo lice, i Allahovo zadovoljstvo. Kada srce je smireno na tome, da mu je Allah jedini Gospodar, Jedini kome se klanja, i da će se Njemu vratiti, dat će sve od sebe kako bi zaslužilo Allahovo zadovoljstvo, i radit će sve ono čime je Allah, subhanehu ve te'ala, zadovoljan.

Sedmo: Znanje o Allahovim, subhanehu ve te'ala, imenima i svojstvima je zaštita od propasti. Ono otvara vrata nade, povećava sabur, udaljava od lijenosti, podstiče na činjenje dobrih djela, ulijeva strah od grijeha i griješenja, zaštita je od šejtana, podstiče na ljubav i dobročinstvo i još mnogo toga.

Ovo su neke od činjenica koje ukazuju na vrijednost ovoga znanja, znanja o Allahovim, subhanehu ve te'ala, imenima i svojstvima, koje ukazuju na veliku potrebu čovječanstva za ovim znanjem, odnosno nema veće potrebe od potrebe da ljudi spoznaju svoga Gospodara, Stvoritelja, Onoga koji im opskrbu daje, Onoga od kojeg ne mogu biti neovisni ni jedan jedini treptaj oka.

Po djelu: ''Fikhu esmaillahil-husna'' od šejha dr. Abdur-Rezzaka el-Bedra, hafizehullah
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika http://www.islam-iman.com
 
Važnost poznavanja Allahovih uzvišenih imena i svojstava
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Islamski Forum :: Islam :: Akida-
Idi na: