Islamski Forum od Ehli Sunneta vel Dzemata
 
HomeCalendarKako koristiti ovaj Forum?TražiLista članovaGrupe korisnikaRegistracijaLogin

Share | 
 

 Akida Siija Rafidija

Go down 
Idi na stranicu : 1, 2, 3, 4  Next
AutorPoruka
Muamer

avatar

Broj komentara : 408
Join date : 2012-05-12
Age : 43
Mjesto : Kosovo

KomentarNaslov komentara: Akida Siija Rafidija   Sat May 12, 2012 6:00 am

RAFIDIJE (ŠIJE) I STAV EHLI SUNETA O NJIMA

Vjerovanje (akida) Rafidija, porijeklo njihove sekte i sve ostalo što je vezano za njih je veoma duga i kompleksna tematika koja se ne može na ovom mjestu obraditi u zadovoljavajućem obimu. Ali dva pitanje koja treba obraditi u vezi Rafidija, a koja imaju direktne veze sa kontekstom pitanja, su kratak pregled akidetskih vjerovanja Rafidija i stav učenjaka Ehlu sunneta o rafidijskoj sekti.
Kratki pregled akidetskog vjerovanja Rafidija

Historijski nastanak rafidijske sekte prolazi kroz četiri faze:

Prva – odazivanje pozivu Abdullah ibn Sebe'e, židovu iz Jemena koji se predstavljao da je primio Islam, da je Alija, radijallahu anhu, ovesijećeni nasljednik Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a da su mu halife prije njega bespravno ukrali hilafet.

Druga – javno ispoljavanje gore spomenutog uvjerenja nakon ubistva Osmana, radijallahu anhu, i njihovo skrivanje i jačanje unutar vojske i tabora Alije, radijallahu anhu.

Treća – sazrijevanje i jačanje ove skupine i ujedinjenje pod jednim vođstvom a što se desilo nakon ubistva Husejna, radijallahu anhu, 64.god. po Hidžri.

Četvrta – izdvajanje skupine Rafidija od ostalih šitskih sekti, poput Zejdija i slično, a što se desilo 121.god. po Hidžri kada je Zejd ibn Alij ibn Husejn (znači unuk Husejna, radijallahu anhu) pokrenuo pobunu protiv halife Hišam ibn Abdulmelika. Tom prilikom u njegovoj vojsci je bila skupina koja je bila na šitskoj akidi pa su neki od njih ispoljili psovanje i vrijeđanje Ebu Bekra i Omera, radijallahu anhuma, a što im je Zejd zabranio pa su oni odbili (refedu) njega i njegov stav i napustili vojsku, te su zbog tog odbijanja (na arapskom refede) i nazvani Rafidijama. A skupina koja je ostala sa njim je nazvana Zejdijama koja je dosta blaža u svojim akidetskim shvatanjima od Rafidija i niko od učenjaka Ehlu sunneta ne tekfiri ovu skupinu.


Od najvažnijih akidetskih shvatanja Rafidija je sljedeće:

- kod njih je vjerovanje u imamet (vjerski vođa koji je nasljednik Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem) temelj vjere, a imaju dvanaest imama, svi su od loze Alije i Fatime, radijallahu anhuma, pa ko ne vjeruje samo u jednog imama on je kjafir.
- oni tekfire, odnosno smatraju nevjernicima, sunije jer ne vjeruju u njihove imame.
- smatraju da su se svi ashabi odmetnuli od vjere osim četvorica ili po nekima sedmorica, a posebno ispoljavaju mržnju i to čak kroz vjerske obrede prema Ebu Bekru, Omeru i Aiši, radijallahu anhum.
- uvjereni su da su njihovi imami bezgriješni, znači ne čine ni velike ni male grijehe, i da su na stepenu vjerovjesnika, da im je dozvoljeno da ohalaljuju i oharamljuju šta hoće, da su dunjaluk i ahiret u rukama imama i da rade na njima šta hoće, u njima je dio božanske svjetlosti, da imami znaju šta je bilo i šta će biti (gajb). Daju prednost svojim imamima nad vjerovjesnicima i poslanicima.
- uvjerenje da je Kur'an iskrivljen i nepotpun, odnosno da su iz njega izbačene neke sure i mnogo ajeta u kojima je došao spomen fadla Ehlu bejta, obaveza njihovog slijeđenja i slično tome.
- u svojim dovama se obraćaju Aliji, Fatimi (Zehri), Husejnu, Zejnebi i drugima tražeći od njih da im pribave korist ili otklone nevolje.

Stav učenjaka Ehlu sunneta o Rafidijama

Nema razilaženja među učenjacima Ehlu suneta da su rafidije novotari i da su na dalaletu. Međutim, razišli su se oko toga da li su Rafidije kjafiri ili ne. Pa skupina učenjaka smatra da su oni u osnovi kjafiri, od tih učenjaka su: imam Malik, Ahmed, Buharija, Aburrahman ibn Mehdi, Ibn Hazm, Abdullah ibn Idriz, Ferjabi, Ahmed ibn Junus, Ibn Tekijje Ed-Dejnuri, Abdulkahir Bagdadi, Kadi Ebu J'ala, Isfirajini, Ebu Hamid Gazali, Kadi Ijad, Seme'ani, Ibn Tejmije (u rivajetu), Ibn Kesir, Ebu Hamid El-Makdisi, Ebulmehasin El-Vasiti, Alijj El-Kari i drugi. Dok ostali učenjaci smatraju da su Rafidije zabludjela sekta koja se pripisuje Islamu i muslimanima s tim da kada neko od njih pojedinačno ispolji neko od djela kufra, poput smatranja da je Kur'an iskrivljen i nepotpun, ili da je Aiša, radijallahu anha, počinila zinaluk, da upućuje dove imamima, da tvrde da njihovi imami poznaju gajb i slično, onda se taj pojedinac tekfiri. Takođe, treća skupina učenjaka pravi razliku između njihovih učenjaka i običnih sljedbenika, pri čemu tekfire učenjake Rafidija a njihovim sljedbenicima u osnovi potvrđuju Islam.
Neki primjeri stavova učenjaka:


- Bilježi El-Hallal u svom "Sunnetu" (2/557) da je imam Malik na pitanje šta misli o onome ko psuje ashabe odgovorio: "Oni nemaju udjela u Islamu". Takođe, Ibn Kesir u svom Tefsiru (4/219) prilikom tefsira riječi Uzvišenog u suri El-Feth, 29.ajet: "Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sjedbenici ... A Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača, da bi on sa vjernicima najedio nevjernike" rekao: "Iz ovog ajeta imam Malik je u rivajetu od njega zaključio da su Rafidije koji mrze ashabe, radijallahu anhum, kjafiri jer se oni razljute i razbjesne zbog ashaba, a ko se razbjesni i razljuti na ashabe on je kjafir po ovom ajetu, a sa ovim se složila skupina učenjaka". Isti ovaj stav imama Malika prenosi Kurtubi u svom tefsiru (16/297) kod ovoga ajeta te je izrazio svoje zadovoljstvo i slaganje sa ovim stavom imama Malika.


- Kaže imam Ahmed u svojoj knjizi "Es-Sunne" (str. 82) o Rafidijama: "Oni se odriču ashaba (drugova) Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, psuju ih, vrijeđaju i proglašavaju nevjernicima osim četvorice od njih: Alije, Ammara, Mikdada i Selmana, radijallahu anhum. Nemaju Rafidije od Islama ništa".
- Kaže Buharija u svojoj knjizi "Halku ef'alil-ibad" (str. 125): "Svejedno mi je klanjao iza džehmije i Rafidije ili klanjao iza židova ili kršćana. Njima (rafidijama) se ne naziva selam, ne zijarete se, ne ženi se od njih niti udaje njima, ne mogu biti svjedoci i ne jede se meso koje oni zakolju".


- Upitan je jedan od savremenih šejhova Abdullah Džibrin o propisu davanja zekata siromašnim Rafidijama pa je odgovorio: "Zekat se ne daje kjafirima niti novotarima. A Rafide su bez sumnje kjafiri zbog četiri stvari:

Prva: zbog njihove sumnje u Kur'an i njihove tvrdnje da je iz njega izbačeno više od jedne trećine kao što se to navodi u njihovoj knjizi koju je napisao En-Nuri i koju je nazvao "Faslul-hitab fi isbati tahrifi kitabi rabbil-erbab", i kao što se navodi u njihovoj knjizi "El-Kafi" i drugim njihovim knjigama. A onaj ko sumnja u Kur'an on je kjafir, lažljivac zbog riječi Uzvišenog: "I mi ga čuvamo" (El-Hidžr, 9).

Druga: zbog njihove sumnje u Sunnet i hadise u dva Sahiha pa ne rade po njima jer ih prenose ashabi koji su kjafiri po njihovoj akidi, jer oni smatraju da su se ashabi odmetnuli od vjere nakon smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, osim Alije i njegovih potomaka, Selmana i Ammara, radijallahu anhum, i još nekolicine. A što se tiče trojice halifa (Ebu Bekra, Omera i Osmana) i skupine ashaba koji su im dali prisegu oni su otpali od vjere, oni su kjafiri i od njih se ne uzimaju hadisi kao što se navodi u knjizi "El-Kafi" i u drugim njihovim knjigama.

Treće: zbog njihovog tekfirenja Ehlu sunneta tako da ne klanjaju sa njima, onaj koji klanja za sunijom ponovi svoj namaz, čak smatraju da je jedan od nas (sunija) nedžis (nečist), pa kada se rukuju sa nama poslije toga peru ruke a onaj ko tekfiri muslimana on je preči da bude kjafir pa ih zato mi tekfirimo jer su preči od nas da budu kjafiri.

Četvrto: zbog njihovog jasnog širka u pretjerivanju u Alijji i njegovom potomstvu, radijallahu anhum, dovljenje njima pored Allaha, a što je jasno u njihovim knjigama. Isto tako, njihovo pretjerivanje u opisivanju Alijja, radijallahu anhu, i davanje njemu osobina koje su svojstvene samo Allahu i samo Njemu odgovaraju. Takođe, oni ne prisustvuju skupovima Ehlu sunneta, ne daju sadaku sunijama, čak i ako daju rade to mrzovoljno i radi tukje (pretvaranja).


Pa s toga ko njima da zekat neka ponovo izdvoji zekat za svoj imetak jer ga je dao onome ko će se njime pomoći na kufru i borbi protiv sunija. Onaj kome je dato da dijeli zekat haram je da ga daje Rafidiju a ako dadne na njemu je da se oduži za to jer nije ispunio emanet koji mu je povjeren jer nije dao zekat onome kome treba" (uzeto iz njegovih fetvi). Ve billahi tevfik.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika http://www.islam-iman.com
Muamer

avatar

Broj komentara : 408
Join date : 2012-05-12
Age : 43
Mjesto : Kosovo

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Sun May 13, 2012 4:57 am

Petak, 11 Maj 2012 09:58
AKIDA ŠIIJA RAFIDIJA (+VIDEO)

Autor: Šejh Abdullah b. Muhammed

Pripremio: brat Anes Halilović
KADA SU SE ŠIIJE RAFIDIJE POJAVILE ?

Rafidije se nastale kada se pojavio čovjek Židov po imenu Abdullah b. Sebe’ koji je prešao na islam, zagovarao je ekstremnu ljubav prema Ehlul-Bejt, bio je pretjerano lojalan Aliji radijallahu anhu.


Promovirao je ideju da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem opunomoćio Aliju radijallahu anhu, i postavio ga za nasmjesnika(halifu), potom ga je uzdigao na stepen božanstva. Ovo zagovaraju i priznaju čak i sami šiitski izvori.

El-Kummi, u svome djelu “El-Mekalat vel- Fireq”,[1] čvrsto vjeruje u njegovo postojanje i smatra da je on prvi koji je proklamirao mišljenje o obaveznosti imameta Alije radijallahu anhu, i njegov povratak. On je javno negodovao, vrijeđao, i odricao se od Ebu Bekra, Omera, Osmana i ostalih ashaba. Isto ovako, rekao je i Nevbehti u svome djelu “Firekuš-ši’ah”,[2] a i Kešši u svojoj knjizi: “Ridžalul-Kešši”.[3]

Čak neki od savremenih ši’itskih učenjaka od kojih je Muhammed Alijj el-Muallem, čvrsto vjeruju u postojanje Abdullaha b. Sebe’a, i to spominje u svojoj knjizi : “Abdullah b. Sebe’el-haqiqatul-medžhuleh”. A sve spomenuta imena smatraju se rafidijskim velikanima.


El-Bagdadi, rekao je: “Sebeijje su sljedbenici Abdullaha b.Sebe’a koji je imao ekstremna uvjerenja u pogledu Alije radijallahu anhu, smatrao je, da je on vjerovjesnik, potom je pretjerao rekavši da je bog.”


El-Bagdadi, rekao je: “Ibn Sevda, tj. Ibn Sebe’, u osnovi bio je jevrej koji se mnogo omišljao u vezi islama. Izjavio je islam, potom je kod stanovnika Kufe zaželio da zadobije ugled i vlast. Spomenuo im je da je pročitao u Tevratu da svaki vjerovjesnik ima opunomoćenika i da je Alija Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem opunemoćenik.”


Spominje Šehristani o Ibn Sebe’u, i kaže da je on prvi koji je izjavio stav o obaveznosti imameta Alije radijallahu anhu, i veli da su Sebe’ijje prva sekta koja je zagovarala stav o zadržavanju, odsustvu i povratku imama, kojeg su kasnije ši’je naslijedile uprkos njihovom međusobnom razlilaženju i brojnosti frakcija. Tako da su ši’je zapali u velike novotarije kao što je oporuka o obaveznosti imameta, odsustvo, povratak imama, čak govor da su imami bogovi, povodeći se u tome za židovom Ibn Sebe’om.[4]


Po čemu su ši’je dobili naziv Rafidije?

Ovaj naziv spomenuo je njihov šejh el-Medžlisi u svom poznatom djelu Buharul-Envar, I stavio je naslov: „ O fadiletima Rafidija i pohvali nazivanja tim imenom’.

Potom spominje da je Sulejman el-A’muš rekao: “Ušao sam kod Alija Ebu Abdullaha Dža’fera sina Muhammedova i rekao: „Ljudi nas nazivaju Rafidijama! A šta znači Rafidija? Tako mi Allaha, nisu vas oni tako nazvali, nego vas je Allah tako spomenuo u Tevratu i Indžilu jezikom Musa’a i Isa’a.”[5]

Rečeno je: Naziv Rafidija dobili su po tome što došli Zejdu bin Aliju bin Husejnu i rekli: “ Odrekni se Ebu Bekra i Omera, tebi ćemo se pridružiti.’ A on reče: „Njih dvojica su bili prijatelji mog djeda, a i ja ih uzimam za prijetelje.’ Ako je tako, onda te odbijamo uzeti za namjesnika i napuštamo te. Potom su dobili naziv Rafidije, i oni koji su im se pridružili i dali im prisegu Zejdijje.”[6]

Rečeno je, da su nazvani ovim imenom po tome što su se odrekli imamet Ebu Bekra i Omera.[7] Također, rečeno je da da su dobili naziv Rafidije po tome što su napustili vjeru.[8]


Na koliko frakcija su podijeljenje Rafidije?

U knjigi Da’iretul Me’arif, piše da je da se iz ši’itskih frakcija izrodilo više od oko sedamdeset i tri nove poznate sekte. Čak, šta više, to potvrđuje i sam Rafidija Mejr Bakir ed-Damaad, koji kaže: “ Sve sedamdeset i tri frakcije koje se spominju u hadisu, odnose se na ši’itske sekte, od kojih će samo jedna biti spašena, a to su Imamijje.[9]

El-Maqrizi kaže da je njihov broj sekti dosegao više od tri stotine.[10]

Eš-Šehristani kaže: “Rafidije su podijeljene na pet skupina, a to su: el-Kejsanijje, ez- Zejdijje, Imamijje, el-Galijje, i Ismailijje.[11]

El-Bagdadi kaže, nakon Alije radijallahu anhu, Rafidije su se podijelile na četri frakcije, a to su: Zejdijje, Imamijje, Kejsanijje i Gulatijje.[12]

Uz opasku da Zejdijje ne podpadaju u skupinu Rafidija, osim sekte koja nosi naziv el-Džarudijje.


Rafidijsko vjerovanje po pitanju el-Beda’

El-Beda’ znači, promjena mišljenja podrazumijeva prijašnje nezanje i pojavu novog neznanja, što je nepripodobljivo Allahu, ali mu Rafidije to pripisuju.

Er-Rejjan b. es-Sult, rekao je: “Čuo sam da je Rida’ rekao: „Allah je poslao Poslanika da zabrani alkohol i da se Allahu prizna prijašnje neznanje i znanje nakon ne znanja(el-Beda’).”[13]

Ebu Abdullah, rekao je: “Ničim se bolje ne robuje Allahu do pripisivanja Njemu znanje nakon Neznanja(el-Beda’).”[14]

Uzvišen je Allah od ove nesavršenosti!

Pogledaj brate muslimanu kako ovi nasilnici Allahu pripisuju neznanje. Uzvišeni Allah o Sebi kaže:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

“Reci: -Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi.”[15]


Isto tako, Rafidije vjeruju da njihovi imami znaju sve i da im ništa nije skriveno!.

Pa zar je ovo vjera sa kojom je došao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem?!


Nastaviće se, inšaAllah!!!

OBRADA: “EsSUNNE”[1] Vidi: “Meqalat vel-firak lil-Kummi, str. 10-21.

[2] Vidi: “Firekuš-ši‟ah, od En-Nevbehtija, str. 19-20.

[3] Vidi: “ Ono šta je zabilježio El-Kešši u nekoliko predaja o Abdullahu b.Sebe‟u I njegovom vjerova

[4] Usulul-„itiqad Ehlus-sunneti vel-džema’ah, Lalkai, 1-22-23.

[5] Vidi: “Biharul-Envar, El-Medžlisi, 65/ 97. Ova knjiga je jedan od njihovih glavnih izvora.

[6] Ta’liqat ala lum’ati I’tiqad, od uvaženog Šejha Abdullaha bin Džibrina, Allah ga sačuvao, str. 108.

[7] Vidi: komentar na knjigu Meqalat el-Islamijjin,- Muhiddin Abdul-Hamid, 1-89.

[8] Meqalatul-Islamijjin, 1-89.

[9] On je Bakir ibn Muhammed el-Istarbadi, poznat kao „Mejr ed-Demaad”, umro je.

[10] El-Maqrizi u djelu „El-Hitat’. 2-351.

[11] El-Milelu ven-Nihal, od Šehristanija, str. 147.

[12] El-Farqul-bejnel-Firaq, od Bagdadija, str.41.

[13] Usulul-Kafi, str. 40.

[14] Usulul-Kafi, od Kulejnija, u njegovom djelu: „Kitabut-Tevhid’, 1-331.

[15] Kur’anska sura, En-Neml: 65 ajet.

Na vrh Go down
Vidi profil korisnika http://www.islam-iman.com
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Fri May 25, 2012 7:35 am

Citat :
Rafidijsko vjerovanje po pitanju el-Beda’

El-Beda’ znači, promjena mišljenja podrazumijeva prijašnje nezanje i pojavu novog neznanja, što je nepripodobljivo Allahu, ali mu Rafidije to pripisuju.

Er-Rejjan b. es-Sult, rekao je: “Čuo sam da je Rida’ rekao: „Allah je poslao Poslanika da zabrani alkohol i da se Allahu prizna prijašnje neznanje i znanje nakon ne znanja(el-Beda’).”[13]

Ebu Abdullah, rekao je: “Ničim se bolje ne robuje Allahu do pripisivanja Njemu znanje nakon Neznanja(el-Beda’).”[14]

Uzvišen je Allah od ove nesavršenosti!

Pogledaj brate muslimanu kako ovi nasilnici Allahu pripisuju neznanje. Uzvišeni Allah o Sebi kaže:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

“Reci: -Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi.”[15]


Isto tako, Rafidije vjeruju da njihovi imami znaju sve i da im ništa nije skriveno!.

Pa zar je ovo vjera sa kojom je došao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem?!

Selam
Ja sam rafidija,da se zna.
Kako komentarises ovaj ajet:

“Allah briše ono što hoće i ostavlja što hoće i u Njega je Glavna knjiga.” (Ra‘d, 39)

Onda objasni svima ovaj hadis u vezi Miradza gde je Boziji Poslanik, s.a.v.a. rekao:

“Zatim mi je propisano 50 namaza, prihvatio sam i kad sam došao do Musaa, on je rekao: ‘Šta si uradio?’ Rekao sam: ‘Propisano mi je 50 namaza.’ On je rekao: ‘Bolje poznajem ljude od tebe, mnogo sam nastojao popraviti Izraelćane, a tvoj ummet to neće moći podnijeti. Vrati se svome Gospodaru i pitaj Ga da ti smanji.’ Pa sam se vratio i pitao Ga, pa ih je učinio 40 namaza. Onda se desilo isto, pa je bilo 30 namaza, zatim isto, pa 20 namaza, zatim isto, pa 10 namaza, pa kad sam došao do Muse on je isto rekao kao i prvi put, pa ih je učinio 5 namaza. Kad sam došao do Musaa rekao je: ‘Šta si uradio?’ Rekao sam: ‘Allah ih je učinio 5 namaza.’, a on je isto rekao. Rekao sam: ‘Prihvatio sam, a onda sam čuo povik: ‘Ja sam ispunio svoj zadatak, olakšao sam svojim robovima, a dobro ću nagrađivati deset puta više.’”

Ovaj se hadis nalazi kod Sahih Buharija, svez. 4., str. 250., poglavlje o Miradžu; Sahih Muslim, svez. l., str. 101., poglavlje: Poslanikov Isra i propisivanje namaza.

Dali vi sunije,selefije itd vjerujete da je Allah, dz.s., propisao Muhammedu, s.a.v.a., 50 namaza, zatim se dosjetio poslije povratka Muhammeda Njemu da ih ucini 40 namaza, zatim poslije drugog povratka, dosjetio se da ih ucini 30 namaza, i poslije treceg povratka, dosjetio se da ih ucini 20 namaza, poslije cetvrtog povratka, na um palo Mu da ih ucini 10 namaza i poslije petog povratka, ucinio ih je pet namaza.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Muamer

avatar

Broj komentara : 408
Join date : 2012-05-12
Age : 43
Mjesto : Kosovo

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Fri May 25, 2012 9:56 am

Naravno da vjerujemo onome sto je rekao Poslanik s.a.v.s. Vi znaci ne vjerujte u to?
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika http://www.islam-iman.com
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Fri May 25, 2012 10:09 am

Muamer (citat):
Naravno da vjerujemo onome sto je rekao Poslanik s.a.v.s. Vi znaci ne vjerujte u to?
Mi sije tvrdimo da postoji beda i pripisujemo ga Allahu a vi nam prigovarate.
Prema oznacenom ajetu i buharijevog hadisa kako onda objasnjavas tvoje vjerovanje u beda?

Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Muamer

avatar

Broj komentara : 408
Join date : 2012-05-12
Age : 43
Mjesto : Kosovo

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Fri May 25, 2012 10:32 am

Izvini, sta je beda? Da nije bidat (bida'a) slucajno?
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika http://www.islam-iman.com
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Fri May 25, 2012 11:05 am

Muamer (citat):
Izvini, sta je beda? Da nije bidat (bida'a) slucajno?
Jel se to ti salis ili neznas odgovoriti?
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Muamer

avatar

Broj komentara : 408
Join date : 2012-05-12
Age : 43
Mjesto : Kosovo

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Fri May 25, 2012 11:06 am

musliman (citat):
Muamer (citat):
Izvini, sta je beda? Da nije bidat (bida'a) slucajno?
Jel se to ti salis ili?

Ne znam stvarno. Prevedi mi rijec.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika http://www.islam-iman.com
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Fri May 25, 2012 12:16 pm

Citat :
Rafidijsko vjerovanje po pitanju el-Beda’

El-Beda’ znači, promjena mišljenja podrazumijeva prijašnje nezanje i pojavu novog neznanja, što je nepripodobljivo Allahu, ali mu Rafidije to pripisuju.

Er-Rejjan b. es-Sult, rekao je: “Čuo sam da je Rida’ rekao: „Allah je poslao Poslanika da zabrani alkohol i da se Allahu prizna prijašnje neznanje i znanje nakon ne znanja(el-Beda’).”[13]

Ebu Abdullah, rekao je: “Ničim se bolje ne robuje Allahu do pripisivanja Njemu znanje nakon Neznanja(el-Beda’).”[14]

Uzvišen je Allah od ove nesavršenosti!

Pogledaj brate muslimanu kako ovi nasilnici Allahu pripisuju neznanje. Uzvišeni Allah o Sebi kaže:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

“Reci: -Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi.”[15]


Isto tako, Rafidije vjeruju da njihovi imami znaju sve i da im ništa nije skriveno!.

Pa zar je ovo vjera sa kojom je došao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem?!

ti si vec objasnio
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Muamer

avatar

Broj komentara : 408
Join date : 2012-05-12
Age : 43
Mjesto : Kosovo

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Fri May 25, 2012 12:20 pm

To je jos jedna vasa zalutalost. El Beda ne postoji kod Allaha i Allah je savrsen tako da vi ajete od Ashabima ne priznajete pripisivajuci Allahu neznanje. Ma to je nesto sto vi ne znate ali zbog toga cete odgovarati na Sudnjem Danu.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika http://www.islam-iman.com
Muamer

avatar

Broj komentara : 408
Join date : 2012-05-12
Age : 43
Mjesto : Kosovo

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Fri May 25, 2012 12:23 pm

[quote="musliman"]
Citat :


Dali vi sunije,selefije itd vjerujete da je Allah, dz.s., propisao Muhammedu, s.a.v.a., 50 namaza, zatim se dosjetio poslije povratka Muhammeda Njemu da ih ucini 40 namaza, zatim poslije drugog povratka, dosjetio se da ih ucini 30 namaza, i poslije treceg povratka, dosjetio se da ih ucini 20 namaza, poslije cetvrtog povratka, na um palo Mu da ih ucini 10 namaza i poslije petog povratka, ucinio ih je pet namaza.

Ovdje si napisao gomilu gluposti. Mislis da se Allah dosjetio ili mu na um palo. Pa nije to to!! To oznacava Allahovu milost prema Bozjim robovima i ispunjenje Poslanikove dove jer je on dovio za svoj Ummet da im se smanji broj namaza. Nema tu El Beda.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika http://www.islam-iman.com
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Fri May 25, 2012 11:20 pm

[quote="Muamer"]
musliman (citat):
Citat :


Dali vi sunije,selefije itd vjerujete da je Allah, dz.s., propisao Muhammedu, s.a.v.a., 50 namaza, zatim se dosjetio poslije povratka Muhammeda Njemu da ih ucini 40 namaza, zatim poslije drugog povratka, dosjetio se da ih ucini 30 namaza, i poslije treceg povratka, dosjetio se da ih ucini 20 namaza, poslije cetvrtog povratka, na um palo Mu da ih ucini 10 namaza i poslije petog povratka, ucinio ih je pet namaza.

Ovdje si napisao gomilu gluposti. Mislis da se Allah dosjetio ili mu na um palo. Pa nije to to!! To oznacava Allahovu milost prema Bozjim robovima i ispunjenje Poslanikove dove jer je on dovio za svoj Ummet da im se smanji broj namaza. Nema tu El Beda.

U tome i jeste problem jer to su vasa glupa vjerovanja u Beda preneseni od vasih ucenjaka a ne mojih.
Da ponovim buharijev hadis:

Citat :
“Zatim mi je propisano 50 namaza, prihvatio sam i kad sam došao do Musaa, on je rekao: ‘Šta si uradio?’ Rekao sam: ‘Propisano mi je 50 namaza.’ On je rekao: ‘Bolje poznajem ljude od tebe, mnogo sam nastojao popraviti Izraelćane, a tvoj ummet to neće moći podnijeti. Vrati se svome Gospodaru i pitaj Ga da ti smanji.’ Pa sam se vratio i pitao Ga, pa ih je učinio 40 namaza. Onda se desilo isto, pa je bilo 30 namaza, zatim isto, pa 20 namaza, zatim isto, pa 10 namaza, pa kad sam došao do Muse on je isto rekao kao i prvi put, pa ih je učinio 5 namaza. Kad sam došao do Musaa rekao je: ‘Šta si uradio?’ Rekao sam: ‘Allah ih je učinio 5 namaza.’, a on je isto rekao. Rekao sam: ‘Prihvatio sam, a onda sam čuo povik: ‘Ja sam ispunio svoj zadatak, olakšao sam svojim robovima, a dobro ću nagrađivati deset puta više."

Ovaj se hadis nalazi kod Sahih Buharija, svez. 4., str. 250., poglavlje o Miradžu; Sahih Muslim, svez. l., str. 101., poglavlje: Poslanikov Isra i propisivanje namaza.


Onda jos jedan hadis:Prenose Abd ibn Hamid i Ibn Džerir i Ibn Munzir od Omera ibn Hattaba da je, dok je činio tavaf govorio:
“Dragi Bože, ako si mi upisao nesreću ili grijeh, obriši ga, jer Ti dokidaš ono što hoćeš i ostavljaš ono što hoćeš, i kod Tebe je Glavna knjiga. I učini mi srećom i oprostom grijeha.”

Takodze prenosi Ibn Munzir i Ibn Ebi Hatim i Bejheki od Kajs ibn Abbada da kaže: “Allah, dž.š., naređuje svake desete noći od svetih mjeseci, a desete noći mjeseca redžepa, Allah dokida šta hoće i ostavlja šta hoće.”

I jos jedan primjer od buharija:

Ovu predaju prenosi Buharija u svom sahihu od Ebu Hurejre da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Trojicu od Izraelćana dosjetio se (beda lillahi - riječ el-beda' je doslovno spomenuta na ovom mjestu) Allah da ih iskuša, pa im je poslao meleka. On je prvo otišao gubavcu i rekao: ‘Šta bi ti najviše volio?’ On je rekao: ‘Lijepu boju i lijepu kožu, jer me svijet izbjegava.’ Melek ga je potrao i guba je nestala, dao mu je lijepu boju i lijepu kožu, a zatim ga upitao: ‘Šta najviše voliš od imetka?’ Rekao je: ‘Deve.’, i dao mu je steonu devu. Zatim je otišao oboljelom od šuge i upitao ga: ‘Šta bi ti najviše volio?’ ‘Lijepu kosu i da mi nestane šuge jer me svijet izbjegava.’ Potrao je i njega i dao mu lijepu kosu, a onda ga upitao: ‘Šta bi najviše volio od imetka?’ Rekao je: ‘Krave.’, i dao mu je steonu kravu. Zatim je otišao do slijepog i upitao: ‘Šta bi ti najviše volio?’ On je rekao: ‘Da mi Allah povrati vid.’ Melek ga je potrao po očima i Allah mu je povratio vid. Onda ga je upitao: ‘Šta bi najviše volio od imetka?’ Rekao je: ‘Ovce.’ I dao mu je ovcu koja će se ojanjiti. Kada im se uvećao imetak, tako da je svaki od njih imao po stado, vratio se melek i svakom od njih otišao u njegovom bivšem obliku, kao gubavac, bolestan od šuge i slijepac, i od svakog zatražio da mu da ono što ima. Onaj što je bio gubav i onaj bolestan od šuge su ga odbili i Allah im je vratio prijašnje stanje, pa su ponovo bili, ovaj gubavac a onaj bolestan od šuge. A slijepac je meleku dao šta je tražio i Allah mu je imetak uvećao i ostavio mu vid.”
(Sahili Buhari, svez. 2., str. 259.)

selefijo to je vase vjerovanje u beda.
Hoces jos primjera?
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Ko je Abdullah ibn Sebe'e   Sat May 26, 2012 12:29 am

Citat :
istorijski nastanak rafidijske sekte

Prva – odazivanje pozivu Abdullah ibn Sebe'e, židovu iz Jemena koji se predstavljao da je primio Islam, da je Alija, radijallahu anhu, ovesijećeni nasljednik Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a da su mu halife prije njega bespravno ukrali hilafet.

Neprijatelji islama ciji je cilj unosenje razdora medju muslimanima, u pokusaju da objasne nastanak shi'a, tvrde da su shi'a sekta koja je nastala od Abdullah Ibn Sabe, jevreja koji je presao na islam za vrijeme vladavine treceg halife Osmana ibn Affana.
Oni dalje tvrde da je Abdullah Ibn Saba putovao muslimanskim naseljima i gradovima, od Damaska, Kufe pa do Egipta propagirajuci medju muslimanima da je Ali poslanikov nasljednik. Kazu takodje da je naveo muslimane da ubiju halifu Osmana, jer je vjerovao da je Osman uzurpirao Alijevu poziciju. On je takodje uzrokovao smutnju u Alijevoj armiji i armiji njegovih protivnika u bitci oko Kamile. On je odgovoran za sve one lazne ideje shi'skog pravca.

Takvi najamnièki pisari vjeruju da je Abdullah ibn Saba ORGINALNI shi'a, a kako je bio licemjer i lazljivac, zbog toga je i svo shi'sko ucenje i vjerovanje lazno.
Abdullah ibn Saba tako postaje najodgovornija zrtva za sve ono sto sunnija zele tvrditi.

Postojanje osobe pod imenom Abdullah ibn Saba u ranoj istoriji islama je pod velikm znakom pitanja, a ono sto se jasno moze zakljuciti nakon sveobuhvatnog istrazivanja te teme je da ako je i postojala osoba sa tim imenom onda su price u vezi njega izmisljenje, lazne i nestvarne legende, bez imalo dokaza o istinitosti toga sto mu se pripisuju.Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Sat May 26, 2012 12:29 am

Izmisljene predaje u vezi karaktera Abdullaha ibn Sabe su zlonamjerni proizvod sejtanovog sljedbenika Sayfa ibn Umar al-Temimia.
Sayf je bio veliki pripovjedac koji je zivio u drugom vijeku nakon Hidzre. Oblikovao je svoje price tako sto ih je mijesao sa ponekim dogadjajima iz islamske istorije koji su bili poznati u to vrijeme, predstavljajuci tako svoje price dijelom tih istorijskih dogadjaja.
Sayf je napisao price slicne onim koje je napisao Salam Rushdi u "Satanskim stihovima", sa slicni sadrzajem, ali uz razliku sto je on ulogu Sejtana u svojim pricama dodijelio Abdullahu ibn Sabi.

Sayfa ibn Umar je izopacio biografiju poslanikovih (s) ashaba da bi udovoljio rezimu u kojem je zivio, kao i da bi iskrivio istoriju shiizma, a i ismijao islam.
Sayf je bio vjerni branitelj Umajada, koji su kroz istoriju bili poznati kao najveci neprijatelji ehlul-bejta, pa je zato njemu i bilo od interesa da na neki nacin sroza shizam.
U svojim pricama je pokusavao ispuniti i puno drugih ciljeva, od kojih je jedan bio i da na sto bolji nacin polozaj njegovog plemena uzvisi nad ostalim, kroz izmisljanje nekoliko nepostojecih ashaba da su poticali iz njegovog plemena.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Sat May 26, 2012 12:30 am

Mnogi sunni alimi su u njegovim predajama nasli brojne nevjernicke i nicim opravdane tvrdnje, a koje nisu bile ogranicene samo postojanjem i dijelovanjem Abdullaha ibn Sabe, pa su zbog toga i odbacili njegove predaje, optuzujuci ga laz i prevaru.
Ipak Sayfovo dijelo i dan danas kod jednog manjeg broja sunnija uziva povjerenje.

Ovdje cemo kasnije predstaviti rijeci nekoliko vodecih sunni alima, a koje potvrdjuju da je Sayf ibn Omer smatran nepouzdanom osobom cije su predaje bile bez vrijednosti.

Ideoloske studije pokazuju da je vecina onih koji su mrzili shiizam (mnogi od njih su na neki nacin i neprijatelji islama) opravdavaju svoje neprijateljstvo njegovim predajama, i njih koriste da bi opravdali njihove napade na shije
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Sat May 26, 2012 12:30 am

Price o Abdulllahu inn Sabi su preko 12 stoleca stare. Istorija, kao i pisari, jedan nakon drugog su je prepricavali i zapisivali, dodajuci joj svako jos ponesto.

Kratkim pogledom na lanac prenosioca tih predaja, primjecuje se medju njima i Sayfovo ime.

Sljedeci istoricari su te price prenijeli direktno od Sayfa:
1 Tabari
2. Dhahabi (On takodje citira predaje i od Tabaria)
3 Ibn Abu Bakir (On takodje prenosi od Ibn Athira, koji je to prenio od Tabaria)
4 Ibn Asakir

Sljedeci su te predaje prenijeli indirektno od Sayfa

5. Nicholson prenosi od Tabaria
6. Enciklopedija Islama prenosi od Tabaria
7. Van Floton prenosi od Tabaria
8. Wellhauzen prenosi od Tabaria
9. Mirkhand prenosi od Tabaria
10. Ahmed Amin prenosi od Tabaria i od Wellhauzena
11. Farid Wajdi prenosi od Tabaria
12. Hasan Ibrahim prenosi od Tabaria
13. Saeed Afgani prenosi od Tabaria, od Ibn Abu Bekira, od Ibn Asakira, i ibn Badrania
14. Ibn Khaldoon prenosi Tabaria
15. Ibn Athir prenosi od Tabaria
16. Ibn Khatir prenosi od Tabaria
17. Donaldson prenosi od Nicholsona i od Enciklopedije Islama
18. Ghiat al-Din prenosi od Mirkhanda
19. Abul Fida prenosi od Ibn Athira
20. Rashid Rida prenosi od Ibn Athira
21. Ibn Badran prenosi od Ibn Asakira
22. Bostani prenosi od Ibn Khatira

Gornja lista nam daje evidenciju oko cinjenice da su te izmisljene price o osobi pod imenom Abdullah ibn Saba zapocele od Sayfa, i da ih je Tabari citirao direktno iz Sayfove knjige, a kako Tabari sam to navodi.
(pogledati lanac prenosioca tih predaja o Abdullahu ibn Sabi, u knjizi Istorija; dio 15; od Tabaria)
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Sat May 26, 2012 12:31 am

Sada cemo pazljivo analizirati Sayfov karakter, kao i njegove price

Sayf ibn Omer al Dhabbi al-Usayyidi al-Tamimi je zivio u drugom vijeku muslimanke ere (8 vijek po Hristu), a umro je nesto poslije 170 godine po hidzri (750 po Hristu)

Al-Dhahabi je rekao da je Sayf umro za vrijeme vladavine Haruna al-Rashida u Bagdadu (Iraq)
Tokom svojeg zivota je napisao sljedece dvije knjige koje su bile dostupne jos za Umajadske vladavine:

1. "al-Fotooh wa al-Riddah" a koja je istorija o periodu od prije poslanikovog (s) preseljenja na ahiret, pa dok je treci halifa Osman preuzeo vodjstvo muslimanskog ummeta
2. "al-Jamal wa Maseeri Aisha wa Ali" koja je istorija od Osmanovog ubistva pa do bitke Jamal (borbe koja se dogodila izmedju imama Alija i nekih ashaba)

Ove knjige vise ne postoje, ali su postojale u nekoliko vijekova nakon Sayfovog zivota.
Bazirano na osnovu onoga sto smo mogli saznati i naci, zadnja osoba koja je kazala da je posjedovala Sayfove knjige je bio Ibn Hajar al-Asqalani (umro 852 god. po Hidzri)

Te dvije Sayfove knjige su sadzavale vise fantazije nego istine, neke izmisljene price, kao i neke stvarne dogadjaje koji su namjerno zapisivane na apsurdan nacin

Zato sto je Sayf govorio o nekim stvarnim poslanikovim (s) ashabima, a takodje i izmisljao neke ashabe sa totalno nepoznatim imenima, zato su njegove price i izopacile istoriju ranog islama.

Neki biografi, kao sto su autori knjiga "Usdul Ghabah", "Isti'ab" and "Isabah", kao i geografi poput autora knjiga "Mu'jamul Boldan" i "al-Rawzul mi'tar" su pisali o zivotu nekih poslanikovih (s) ashaba, a cija su se imena mogla naci jedino u knjigama pisanim od Sayfa.
Zbog toga se Sayfov zivot, karakter i vjerodostojnost treba pazljivo ispitivati.

Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Sat May 26, 2012 12:31 am

Vodeca sunni ulema je potvrdila da je Sayf ibn Omer bio poznati lazov kao i da je bio nedostojan povjerenja.

1. al-Hakim (umro 405 po Hidzri) je napisao: "Sayf je optuzen da je krivovjernik. Njegove predaje se trebaju odbaciti".
2.al-Nisa'i (umro 303 po Hidzri) pise: "Sayfove predaje su slabe i netreba se obracati paznja na njih, jer je nepouzdan i nedostojan povjerenja".
3. Yahya ibn Mueen (umro 233 po Hidzri) pise: "Sayfove predaje su slabe i bezvrijedne"
4. Abu Hatam (umro 277 po Hidzri) pise: "Sajfove predaje se odbacuju"
5. Ibn Abi Hatam (umro 327 po Hidzri) pise: "Alimi su odbacili Sayfove predaje"
6. Abu Davud (umro 316 po Hidzri) pise: "Sayf je niko i nista" On je lazov, Neke od njegovih predaja su prenesene, dok se vecina od njih odbacuje.
7. Ibn Habban (umro 354 po Hidzri) pise: Sayf je pridavao lazne predaje ispravnim prenosiocima hadisa. Optuzen je za heretika i lazova.
8. Ibn Abd al-Bari (umro 462 po Hidzri) pominje u svojem pisanju u vezi al-Qa'qa: "Sayf je prenio da je al-Qa'qa rekao: "Bio sam prisutan pri smrti poslaniika Muhameda". Ibn Abd al-bari nastavlja: "Ibn Abu Hatam je rekao: "Sayf je nepouzdan". Stoga, to sto je prenio o prisustvu al-Qa'qa na poslanikovoj samrti se odbacuje. Mi Sayfove predaje pominjemo samo radi izucavanja.
9. al-Daruquti (umro 385 po Hidzri) pise: "Sayf je nepouzdan"
10. Firoozabadi (umro 817 po Hidzri) u djelu "Towalif" pominje Sayfa uz jos neke govoreci: "Oni su nepouzdani"
11. Ibn al-Sakan (umro 253 po Hidzri) pise: "Sayf je nepouzdan"
12. Safi al-Din (umro 923 po Hidzri) pise: "Sayf se msatrao nepouzdanim"
13. Ibn Udei (umro 365 po Hidzri) pise u vezi Sayfa: "On je nepouzdan, neke od njegovih predaja su poznate mada je vecina od njegovih predaja sramna i neugledna.
14. al-Suyuti (umro 900 po Hidzri) pise: "Sayfovi hadisi su nepouzdani"
15. Ibn Hajar al-Asqalani (umro 852 po Hidzri) pise nakon pominjanja jedne predaje: "Mnogi prenosioci ovih predaja su nepouzdani, a najnepouzdaniji medju njima je Sayf"

Interesantno je primjetiti da i ako al-Dhahabi (umro 748 po Hidzri) citira Sayfa u svojoj knjizi "Istorija", on u svojim drugim knjigama pominje da je Sayf jedan nepouzdan kazivac hadisa.
U "al-Mughni fi al-Dhu'afa" al-Dhahabi pise: "Sayf ima dvije knjige koje su od alima jednoglasno odbacene" (al-Mughni fi al-Dhu'afa', od al-Dhahabi, str 292)
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Sat May 26, 2012 12:32 am

Rezultat istrazivanja u vezi Sayfa pokazuje da je Sayf bio jedan misteriozan i nepovjerljiv kazivac hadisa. Price koje su prenijete od njega su sumnjive, i bile bi cijele ili djelimicno lazne. U svojim pricama je Sayf upotrebljavao imena gradova koji nikad na svijetu nisu postojavali. Abdullah ibn Saba je glavna zvijezda tih prica. Sayf je takodje izmislio 150 nepostojecih poslanikovih ashaba kako bi ispunio nedostatak licnosti za njegove scenarije, dajuci im cudna imena a koji se nisu mogli naci ni u jednim drugim dokumentima. Takodje, vrijeme tih dogadjaja koje Sayf pominje su u suprotnosti sa autenticnim sunni dokumentima. Sayf je upotrebljavao nestvarni lanac prenosioca da bi prenio mnogo cudnih dogadjaja (poput krave koja govori sa ljudima itd)

Neki od Sayfovi branioca su misljenja da iako je on bio poznat kao slab prenosioc hadisa, kao i to da mnogi muhadisi nisu vjerovali njegovim hadisima, da se to odnosi samo na zakonodavstvo (sheri'at), ali ne i kada se tice istorije.
Prema tome, oni se zele zele pozivati na "istorijske" predaje pa i ako su preneseni od onog koji je smatran kao lazov i "zindik".
Pojedini od njih kazu: "Ako je Sayfov problem bio nedostatak znanja o Sheri'atu (božanski zakon), on opet može biti pouzdana na drugim poljima."

Ali njegov problem je bio upravo u tome da je bio lazov koji je vecinu svojih izmisljotina gradio izmisljajuci dogadjaje koje bi onda pripisao da ih je cuo od pouzdanih prenosioca hadisa.
Zbog toga je jedna takva osoba postaje nepovjerljiva u skoro svemu
Cak su i krscanski istoricari primjetili veliku nedosljednost i kontradiktornost izmedju njegovih predaja i predaja drugih priznatih prenosioca hadisa, ali o tome cemo u nesem zadnjem dijelu texta.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Sat May 26, 2012 12:32 am

Istorije o Abdulahu ibn Sabi, koje NEMAJU izvora ili lanca prenosioca

Postoje nekoliko predaja kako od sunni tako i od shi'a alima, istoricara i velikih kazivaca o prosliim kulturama, a koji su u nekoliko recenica pisali o Abdullahu ibn Sabi, ali nisu prilozili neki dokaz za njihove tvrdnje, niti su dali lanac prenosioca da bi se njihove predaje mogle provjeriti.

Na primjer, njihove predaje pocinju sa: "Neki ljudi su rekli tako i tako..." ili "Neki alimi su rekli tako i tako..." a bez spominjanja koji su alimi to rekli ili gdje su tu informaciju od njega dobili.
To su zasnivali na glasinama koje su do njih dolazile, a koja su Umajadi propagirali (nakon Sayfovog pisanja), a neke i na temelju autorove vlastite maste.

Do takvog zakljucka se dolazi kada se razmotre te price za koje je vise nego jasno da su izmisljene i da su van svake logike. Takve predaje su pisane od onih koji su pisali knjige poput "al-Milal wa Nihal" (price o civilizacijama i kulturama) ili "al-Firaq" (grupe-sekte)

Medju sunnijama koji su navodili price o Abdullahu ibn Sabi ne prilazuci nikakve izvore ili lance prenosioca su:
1. Ali Ibn Isma'il al-Ash'ari (umro 330) u njegovoj knjizi "Maqalat al-Islamiyin" (Eseji o narodu islama)
2. Abdul-Qahir Ibn Tahir al-Baghdadi (umro 429) u njegovoj knjizi "al-Farq Bain al-Firaq" (Razlike medju grupama)
3. Muhammad Ibn Abdil-Karim al-Shahrastani (umro 548) u njegovoj knjizi "al-Milal wan Nihal" (Narodi i kultura)
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Sat May 26, 2012 12:33 am

Gore pomenuti sunnije su oni koji nisu dali izvor, niti lanac prenosioca za svoje price u vezi Abdullaha ibn Sabe. Pored toga oni su se izmedju sebe takmicili ko ce od njih izmisliti vise sekti-grupa u islamu, sekti cudnih imena poput al-Kawusiyyah, al-Tayyarah, al-Mamturah, al-Ghrabiyyah, al-Ma'lumiyyah, al-Majhuliyyah itd, a sve to bez navodjenja bilo kakvog izvora ili reference za svoje tvrdnje.
Zivjeci u srednjem vijeku, ti pisci su bili uvjereni da pisanje cudnih prica i pripisivanje izmisljenih dogadjaja raznim muslimanskim nacijama, njima daje bolju reputaciju nego drugim piscima - njihovim rivalima na tim prostorima.
Time su prouzrokovali tragicne posljedice za istoriju Islama, pocinivsi tako jedan veliki zlocin za ono sto su lazano pripislali muslimanskoj naciji.

Neki od njih su dosli sa besmislenim legendama i mitovima ciju je neistinitost danas vrlo lahko razotkriti, dok je medjutim u ono vrijeme njima bilo puno lakse uspijeti u plasiranju takvih besmislenih prica.
Na primjer, al-Shahrastani u svojoj knjizi "al-Milal wan Nihal" pominje da je postojala grupa "polu-ljudi" pod imenom "al-Nas-Naas" koji su imali samo pola lica, jedno oko, jednu ruku i jednu nogu. Muslimani su mogli pricati sa tim polu-ljudima, pa cak i poeziju sa njima razmijenjivati. Neki muslimani su cak isli u lov na te "polu-ljude", pa su ih cak i jeli kao hranu. Ti "polu-ljudi" su bili prezivari i mogli su skakati brze od konja.
Al-Shahrastani sem toga navodi da je Abasidski halifa al-Mutawakkil naredio naucnicima tog vremena da istraze vise o tim stvorenjima. (pogledaj al-Milal wan Nihal, od al-Sharastani)
Narod u to vrijeme nije imao moderna sredstva koja bi mu omogucila da otkrije lazi u tim nadrealnim pricama i bajkama, pa bi mozda prihvatali cak i krupnije i cudnije price koje bi im izgledale kao tacne, pa cak ukoliko se za njih i ne daje nikakva referenca.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Sat May 26, 2012 12:33 am

Takodje, studirajuci historiju zivota tih autora, mozemo zakljuciti da su SVI oni zivjeli daleko nakon Sayf Ibn Omera, pa cak i nakon al-Tabaria. Zato je i sasvim realno da su oni sve svoje price o Abdullah Ibn Saba preuzeli od Sayfa. To misljenje dobija na tezini, kada se primjeti da oni ne daju ni jedan izvor za njihove predaje, a sto je potvrda cinjenici da je skandal oko Sayf Ibn Omera vec bio poznat u to vrijeme, pa zbog toga nisu zeljeli diskreditirati svoje knjige navodjenjem izvora. Sem toga NE POSTOJI ni jedan dostupan dokument koji bi ukazivao na postojanje Abdullaha Ibn Sabe PRIJE Sayfa. Alimi i istoricari koji su zivjeli prije Sayfa ibn Omera NIKAD u svojim knjigama nisu pomenuli ime Abdullah Ibn Sabe. To pokazuje da Abdullah Ibn Saba nikad i nije postojao niti da je bio vazna licnost za istorièare prije Sayfa. To je takodje jos jedan razlog zbog cega vjerujemo da je propaganda oko Abdullah Ibn Sabined licnosti bila ustvari propaganda Sayf Ibn Omer al-Tamimia.

Medju shijama oni koji pominju Abdullah Ibn Saba a bez navodjenja njihovih izvora su sljedeca dva istoricara.
1) Sa'ad Ibn Abdillah al-Ash'ari al-Qummi (umro. 301) u njegovoj knjizi "al-Maqalat wal-Firaq" spominje predaju u kojoj postoji ime Abdullah Ibn Sabe. On medjutim ne iznosi lanac prenosioca, niti imenuje od koga (iz koje knjige) je preuzeo pricu niti koji mu je bio izvor. Trebamo znati da je al-Ash'ari al-Qummi prenio mnoge predaje od sunni autora.
Al-Najjashi (umro 450) u dijelu "al-Rijal" kaze da je al-Ash'ari al-Qummi posjetio mnoga mjesta, i da su bile opste-poznate njegove dobre relacije sa sunni istoricarima, kao i da je mnoge predaje ustvari cuo od njih. On je napisao dosta nepouzdanih predaja koje je od njih cuo, a medju koje je i kratka predaja o Abdullah Ibn Sabi, koja je bez referenci.
2) Hasan Ibn Musa al-Nawbakhti (umro 310) koji je bio shija istoricar koji nam u svojem dijelu "al-Firaq" predstavlja predaju u kojoj se pominje ime Abdullaha ibn Sabe. Niti on ne spominje od koga je preuzeo tu predaju, kao ni sta mu je bio izvor.

Dvojica gore pomenutih su oni od shije koji su izvorno dali informaciju o postojanju tog nesrecnika pod imenom Abdullaha ibn Saba, a u vrijeme imama Alije (as). Primjetite da su svi oni pisali dugo vremena nakon sto su Sayf ibn Omer pa cak i al-Tabari napisali svoje istorije. Moguce je da su oni svoje informacije dobili preko Sayfovih dijela, ili su od Sayfa citirali pout al-Tabarija. Ovo je jos vise vjerovatno pogotovu kada vidimo da i oni pisu: "Neki ljudi su rekli to i to..." nedajuci nikakvu dokumentovanu podlogu (lanac) ili imena tih "nekih ljudi".
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Sat May 26, 2012 12:33 am

Predaje o Abdullahu ibn Sabi koje nisu prenesene preko Sayfa ibn Omera

Trebamo naglasiti da pored ovog, postoji i oko 14 dostupnih predaja u shijskim i sunnijskim zbirkama, a kojima se pominje Abdullah ibn Saba, i gdje se daje lanac prenosioca, ali da u tom lancu ne postoji Sayfovo ime.

Kod shia je to al-Kushshi (ili al-Keshshi; takodje skraceno Kash) (umro 369) koji je 340 godine napisao dijelo "Rijal". U toj knjizi on spominje nekoliko predaja u kojima se od imama Ehlul Bejta pominje ime Abdullaha ibn Sabe, a koje cemo kasnije citirati. Kao sto cemo vidjeti, te predaje nam daju puno drugaciju sliku, od one koja se pominje kod Sayfa. Medjutim, shijski alimi su ustanovili da al-Kushshievo (Kash) dijelo sadrzi mnoge pogreske, specijalno u imenima a takodje neke pogreske u citatima. Njegovo dijelo al-Rijal sadrži neke slabe predaje, a sto je rezultiralo da se to dijelo kod shija ne smatra pouzdanim. Ne trebamo ni pominjati da se te al-Kushshieve (Kash) predaje ne spominju ni u jednoj od cetiri velike zbirke kod shija (Za visi kriticki osvrt tih pogresaka pogledajte u djelu al-Rijal od al-Tusteria kao i od al-Askeria)
Ostali shia alimi koji pominju Abdullaha ibn Sabu su citirali ili al-Kushshia ili nekog od gore pomenuta dva shia istoricara (tj al-A'sh'ari al-Qummia i al-Nawbakhtia a koji nisu predstavili lanac prenosioca ili izvor njihovih predaja). Medju onima koji su citirali od al-Kushshia (Kush) su: Shaikh al-Tusi (umro 460), Ahmad Ibn Tawoos (umro 673), Allama al-Hilli (umro 726), itd.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Sat May 26, 2012 12:33 am

Medju sunnijama, sem onih koji su citirali od Sayfa ibn Omera, a koje smo pomenuli ranije, tu je i nekoliko predaja od Ibn Hajara al-Asqalania koji nam daje slicne informacije kao i al-Kushshi (Kash) sto nam daje.
Za tih nekoliko shia i sunni predaja trebamo napomenuti sljedece:

1) Tih nekoliko shia i sunni predaja su totalno razlicite od nezgrapnih predaja propagiranih od Sayfa ibn Omera. Te predaje govore o jednom siromahu imenom Abdullah ibn Saba koji se pojavio u vrijeme vladavine imama Alije (as). On je tvrdio da je on poslanik, i da je Ali (as) ustvari Bog, i da kada je imam Ali (as) cuo to, uhapsio ga je i zatrazio od njega da se pokaje. On to nije ucinio, pa zato imam Ali (as) naredi da ga zapale. Predaje potvrdjuju da su imam Ali (as) i njegovi potomci prokleli tog covjeka, ogradjujuci sebe od njegovih tvrdnji o Bozanstvu imama Alije (as).
To je uglavnom sve ono u tim predajam a u vezi toga, pod uslovom da su tih nekoliko predaja istinite

2) Tih nekoliko (najvise 14 predaja) ne postoje u ni jednoj od autenticnih (sahih) zbirki.
Cak sta vise, u ni jednoj od sest autenticnih sunni (sahih) zbirki se ne pominje ime Abdullaha ibn Sabe. Pored toga, tih nekoliko predaja nisu NIKAD ocijenjene kao autentcne od sunni ili shia alima, i najvjerovatnije je da osoba sa imenom Abdullah ibn Saba nije nikad ni postojala, kao i da je to totalno bio produkt Sayfa ibn Omera, kao sto su to bili i 150 drugih nepostojecih poslanikovih (s) ashaba, a koji ne postoje u nicijoj drugoj nezavisnoj predaji. Ukoliko je Abdullah ibn Saba nekad i postojao, onda je Sayf iskoristio njegovu licnost da bi mu pripisao mnoge dogadjaje za koje nije postojala ni jedna slicna predaja od ostalih sunni istoricara.
I ne samo to, vec se Sayfove predaje suprostavljaju ostalim sunni predajama, a sto cemo predstaviti u drugom dijelu.
Takvo pakosno predstavljanje dogadjaja je bilo lahko otkriti cak i sunni alimima.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
muslimanBroj komentara : 44
Join date : 2012-05-25

KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   Sat May 26, 2012 12:34 am

Pogledajmo sada tih nekoliko predaja a koje NISU prenijete od Sayfa, pa to uporedimo sa onim sto Sayf pripisuje Abdullahu ibn Sabi.

Kod shia:
Prenosi se od Abu Jafera (as) da je rekao:
Abdullah ibn Saba je tvrdio da je poslanik, i tvrdio je i da je zapovjednik vjernika Ali (as) bio Bog (Allah je iznad takvih tvrdnji). Ta vijest je stigla do zapovjednika vjernika (a.s), pa ga on (a.s) pozva i upita o tome. Medjutim on opet ponovi svoju tvrdnju govoreci mu. "Ti si ON (tj Bog), objavljeno mi je da si ti Bog, i da sam ja poslanik". Tada zapovjednik vjernika (as) rece: "Kako se usudjujes to reci! Sejtan te je opcinio. Pokaj se za to sto si rekao. Majku ces ozalostiti svojom smrcu! Napusti (svoju tvrdnju)". Ali on odbi, tako da ga imam Ali uhapsi, i jos tri puta ga upita da se pokaje, ali on to ne htjede uciniti. Tad ga je on spalio i rekao: "Sejtan ga je uzeo pod svoje, opsijedao ga je i pobudjivao to kod njega". (Rijal, od al-Kushshia)

Sem toga, prenosi se da je Imam Ali ibn Husein (as) rekao:
"Od Allaha prokleti bili oni koji o nama iznosi lazi. Pomenut cu Abdullaha ibn Sabu, a svaka dlaka na tijelu mi se vec jezi, Allah ga prokleo. Ali (as) je tako mi Allaha bio sluga Boziji, i brat Allahovog poslanika (s). Nije stekao milost i cast od Allaha sem kroz pokornost Allahu i njegovom poslaniku (s), a takodje Allahov poslanik (s) nije stekao Allahovu cast sem kroz njegovu pokornost Allahu (Rijal, od al-KuShshi).

Prenijeto je da je Abu Abdillah (as) rekao:
Mi smo vjernicka familija, ali mi nismo postedjeni da lazovi ne mogu govoriti lazi o nama da bi kod drugih ljudi umanjli nase vjerovanje. Allahov poslanik (s) je od svih ljudi imao najvise vjerovanja u onom sto je on rekao (Lahjahtan), i imao je najvece vjerovanje od svih stvorenja, pa je opet Musaylema o njemu pricao lazi. Zapovjednik vjernika (as) je nakon Allahovog poslanika (s) imao najvece vjerovanje, pa onaj koji je lagao u vezi njega, pokusavajuci da srusi njegovu vjernost iznoseci lazi u vezi Allaha je bio Abdullah ibn Saba" (Rijal, od al-KuShshi).
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Sponsored content
KomentarNaslov komentara: Re: Akida Siija Rafidija   

Na vrh Go down
 
Akida Siija Rafidija
Na vrh 
Stranica 1/4Idi na stranicu : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Islamski Forum :: Islam :: Islamske sekte-
Idi na: